Pollucom F s integrovaným wireless M-Bus modulom

Kompaktný bytový merač teplo/chlad. PolluComF je určený pre meranie spotreby energie vo vykurovacích alebo chladiacich zariadeniach. Vďaka metrologickým parametrom prietokomernej časti merača môže slúžiť na meranie spotreby energie v bytoch, prevádzkových miestnostiach, ale aj priamo vo výmeníkových staniciach.

Obsiahly 8 – miestny LC display – s nastaviteľným maskovaním.
Vzhľadom na možnosti diaľkového odčítania merača a datovej komunikácie s meračom sú k dispozícii nasledovné moduly :
- M- Bus podľa EN 1434-3 s neobmedzeným počtom odčítaní s konfi gurovateľným telegramom M-Bus
- Certifi kovaný wireless M-Bus v zmysle OMS normy, Zv. 2, Vydanie 4.0.2
- M-Bus podľa EN 1434-3 s dvomi vstupmi pre merače spotreby s impulzným výstupom (vodomery, elektromery, plynomery,..)
- Integrovaný data-logger (registrácia a ukladanie údajov) s kapacitou 1200 hodín, 120 dní, 120 mesiacov, 500 udalostí a 500 sledovaní zmien
- Modul impulzného výstupu pre prenos množstva tepla (1 impulz = 1kWh)

POUŽITIE:
- MID schválenie, trieda 2 podľa EN 1434 pre všetky inštalačné polohy okrem polohy hlavou dolu
- Teplotný rozsah prietokomernej časti od 5 do 90 °C, čím vyhovuje pre použitie v tzv.“6/12°C chladiacich zariadeniach”
- Možnosť prevedenia s odnímateľným počítadlom (pre oddelenú montáž počítadla od prietokomernej časti), tzv.
split prevedenie PolluCom F/S, resp. PolluCom FX/S s dĺžkou kábla medzi počítadlom a prietokomernou časťou 0,3 m
- Štandardne optické rozhranie
- Tarifná funkcia (môže a nemusí byť aktivovaná, voliteľná) pre diferencovanie nameraných hodnôt spotreby, napr. v závislosti od tepelného výkonu
- Heslom chránené parametrizačné menu (určené pre zmenu parametrov) umožňuje priamo zmenu parametrov bez požiadavky prídavných zariadení (napr. PC so software,..)
- Odporové snímače teploty Pt 500 s konštrukčnou dĺžkou 45 mm a priemerom 5,2 mm, taktiež možnosť prevedenia s konštrukčnou dĺžkou 45 mm a priemerom 5 mm alebo ako typ DS 27,5 podľa EN 1434-2


Súbory na stiahnutie:


Pollucom F - katalógový list
PolluCom F - certifikát
PolluCom F - brožúra


Ponúkame kvalitné produkty