BCG Molybdän - Testkit

Používa sa k stanoveniu obsahu molybdénov v kúrenárskej vode.

Molybdény fungujú ako inhibítory korózie a určením ich koncentrácie je možné určiť, či je táto ochrana dostatočná. Molybdén reaguje v kyslom prostredí s toluénom -3,4-dithiolem za vzniku zeleného komplexu.

Návod na použitie:
Vypláchnite niekoľkokrát skúmavku skúšaným roztokom a potom ju naplnte po rysku označujúcu 5 ml.
Nasypte odmeranú lyžičku reakčnej zmesi a za stáleho miešania nechajte rozpustiť.
Vložte na 1 minútu skúšobný papierik.
Vytiahnite skúšobnú tyčinku, odstráňte prebytočný roztok a porovnajte farbu reakčnej zóny s farebnou škálou, pomocou ktorej sa stanovuje koncentrácia.

Poznámka:
Pre toto stanovenie musí byt hodnota pH viac ako 1. Toho sa normálne dosiahne prídavkom reakčného činidla. Pokiaľ nie, je možné pridať ďalšie činidlo, alebo okysliť roztok prídavkom 25% kyseliny sírové na hodnotu pH 4-6.
Pokiaľ leží koncentrácia na poslednej hodnote farebnej škály, je treba zriediť roztok tak, aby mohol byť dosiahnutý odpovedajúcej presnosti. Pritom musí byť zohľadnené toto zriedenie pri vyčíslenej koncentrácie.

Uskladnenie
Sada má byť uskladnená na suchom mieste pri teplote 15 – 25 st. Celzia. Musí byť uložená tak, aby bola mimo dosah detí!
Neskladovať spolu s potravinami a krmivami! Pri zasiahnutí ruky okamžite umyť pod tečúcou vodou!

Zdielať na Facebook Zdielať na Google+ Zdielať na LinkedIn Zdielať na Twitter

Ponúkame kvalitné produkty