BCG K 32 - inhibítor korózie

Inhibítor korózie pre vyhrievacie systémy s materiálmi obsahujúcimi hliník.

BCG K 32 chráni oceľové, hliníkové a medené materiály pred koróziou – zvlášť plastové podlahové kúrenie – vytvorením ochranného filmu (difúzie kyslíku).

Zložka disperzného prostriedku v BCG K 32 zabraňuje tvorbe usadenín na stenách trubiek a poskytuje tak záruku pre vytvorenie optimálneho ochranného antikorózneho filmu.

Inhibítor BCG K 32 udržuje regulačné a riadiace orgány aj potrubie bez suspendovaných látok. Chráni všetky nové aj už prevádzkované plastové podlahové kúrenia, ako aj ostatné vykurovacie systémy.

UPOZORNENIE!
Vykurovacie systémy nesmú obsahovať prísady, ako napríklad kvapalné tesniace prostriedky a iné inhibítory. Inhibovaný systém sa musí raz za rok kontrolovať. Pri riadnej aplikácii nevznikajú žiadne škody na čerpadlách a regulačných ventiloch.
Ďalšie informácie viď prehľad výrobkov alebo zavolajte na informačnú linku +42132 7760362.

Návod na použitie:
Silne zanesené systémy napred dôkladne prepláchnite (DIN 1988, 2 bar) a eventuálne vyčistite pomocou prípravku BCG HR. Vyprázdnením vykurovacieho systému cez vodomer zistite jeho obsah. Systém opäť naplňte do polovice vodou. Pomocou plniacej pumpy (pumpa BCG G 20) vtlačte do zariadenia potrebné množstvo BCG K 32. Potom zariadenie doplňte vodou a odvzdušnite. BCG K je kompatibilný so všetkými bežnými nemrznúcimi kvapalinami.

Dôležité!
Stupeň účinnosti inhibítora BCG K 32 musí byť po zmiešaní skontrolovaný skúšobnou sadou BCG Test. Obsah molybdenanov má byť 250 až 400 mg/l Mo. Pretože BCG K 32 rozpúšťa už prítomné usadeniny, mal by sa systém pri zníženom prenose tepla ešte raz dôkladne vypláchnuť po 1 až 3 mesiacoch. Systém znovu naplňte BCG K 32 a skontrolujte koncentráciu. Pri nedostatočnom dávkovaní BCG K 32 dochádza v systéme ku korózii.

Bezpečnostný list pre BCG K 32:
Je potrebné dodržovať preventívne bezpečnostné opatrenia obvyklé pri manipulácii s chemikáliami! Chráňte pred deťmi!

Likvidácia:
Silne zriedený prípravok je možné vypustiť do kanalizácie.

Zloženie:
Výrobok obsahuje molybdenany a inhibítory CU.

Zmiešavací pomer:
1 liter inhibítoru BCG K 32 na 100 litrov vykurovacej vody.

Skladovateľnosť:
5 rokov od dátumu výroby, chráňte pred mrazom.

Naše údaje zodpovedajú našim súčasným skúsenostiam. Technické zmeny vyhradené.

Zdielať na Facebook Zdielať na Google+ Zdielať na LinkedIn Zdielať na Twitter

Ponúkame kvalitné produkty