RABO G16 - G250

RABO je vhodné na meranie zemného plynu a rôznych filtrovaných, nekorozívnych plynov.

RABO kombinuje osvedčené a odskúšané vlastnosti predchádzajúcich rotačných plynomerov Elster-Instromet a je to presvedčivý výrobok pretože ponúka široký rozsah vlastností orientovaných na budúcnosť. Meradlo je vhodné pre meranie plynov prvej, druhej a tretej skupiny podľa EN 437:2009 a pre meranie rôznych technických plynov.

Stručný popis
Rotačné piestové plynomery sú charakterizované veľkými meracím rozsahmi a kompaktnými rozmermi. Zabezpečujú vysokú presnosť merania, aj keď je prietok plynu malý, alebo nepravidelný.
RABO spája v sebe osvedčené a vyskúšané vlastnosti predchádzajúcich typov rotačných plynomerov z firmy Elster-Instromet a je presvedčivý, pretože ponúka celú radu do budúcnosti orientovaných vlastností.

Princíp činnosti
Rotačné piestové plynomery sú prístroje merajúce objemy plynných médií a fungujú na princípe objemového merania plynu. Vďaka tomu ich činnosť nie je ovplyvnená inštaláciou a práve preto sú ideálne pre kompaktné meracie systémy bez potreby nábehovej dĺžky vstupného potrubia. Zaznamenávajú objem plynu pri prevádzkových podmienkach a sú schválené pre platobný styk. Na prepočet objemu plynu sa môžu použiť elektronické prepočítavače objemu.

Postup merania
Dva rotujúce piesty, ktoré majú v priereze tvar číslice osem (8) sú namontované v telese so vstupným a výstupným otvorom. Oba piesty sú spojené pomocou synchrónnych kolies. Pri pretekaní plynu zo vstupu na jeho výstup sú piesty plynomeru roztáčané pretekajúcim plynom. Jedno otočenie systému piestov zodpovedá definovanému objemu plynu (cyklický objem), počet otáčok piestov je úmerný objemu pretečeného plynu. Otáčky piestov sa cez redukčný prevod a magnetickú spojku prenášajú na mechanické počítadlo. Rotačný piestový plynomer sa nastavuje pomocou páru ozubených prevodov v počítadle.


Súbory na stiahnutie:


Katalógový list - rotačné piestové plynomery RABO G16 - G250
Návod na použitie - rotačné piestové plynomery RABO G16 - G250
Vyhlásenie o zhode - rotačné piestové plynomery RABO G16 - G250


Ponúkame kvalitné produkty