Kvantometre QA / QAe

Použitie
Médiá: Metán, svietiplyn, zemný plyn, vzduch, inertné plyny
Odvetvia: Priemysel, obchod, chemikálie, potraviny, …*
Úlohy: Meranie, riadenie, regulácia, registrácia, …**

Vysvetlivky:
- * Ústredné kúrenie, elektrárne, petrochemický priemysel, budovanie regulačných staníc
- ** Monitorovanie, vyhodnocovanie

Stručný popis
Kvantometre Elster-Instromet sú veľmi spoľahlivé plynomery, ktoré sa môžu použiť pre širokú oblasť merania prietoku a ktoré vyhovujú rôznym požiadavkám priemyselného merania. Kvantometre QA a QAe pracujú na princípe rotujúceho turbínového kolesa. Otáčanie turbínového kolesa je úmerné objemu pretekajúceho plynu a tento objem (Vb/m3) je registrovaný buď mechanickým (u QA) alebo elektronickým počítadlom (u QAe).

Samomazné ložiská zaručujú prevádzku kvantometrov bez akejkoľvek údržby.
Z dôvodu overeného princípu merania a kvality použitých materiálov vyhovujú kvantometre najvyšším požiadavkám. Pri použití kvantometrov v procese výroby a vykurovania je možné presne kontrolovať prietok plynu a tak optimalizovať potrebu energie.
Kvantometre QA sú vybavené 7-miestnym mechanickým počítadlom, ktoré registruje objem Vb v kubických metroch (m3).
Kvantometre QAe sú vybavené elektronickým počítadlom. Popri bežnej registrácii celkového objemu (Vb, m3), kvantometer QAe môže zobrazovať aj prietok (Qb, m3/h), objem v stanovený deň (m3 / Vb v stanovený deň) a dátum stanoveného dňa. To znamená, že užívateľ si môže ľahko vypočítať spotrebu plynu za ktorúkoľvek špecifi kovanú čast budovy alebo za nákladové stredisko k zvolenému termínu.

Tipy pre inštaláciu:
Kvantometre Elster-Instromet možno ľahko inštalovať do rovného potrubia.
Vtokové potrubie by malo mať dĺžku 3 x DN, výtokové potrubie by malo byť 2 x DN menovitej svetlosti plynomeru. Vo vtokovom potrubí musí byť zabudovaný fi lter, ak prúd plynu obsahuje cudzie častice a prach, Montážna poloha plynomeru je voliteľná podľa potreby. Smer prúdenia plynu je jasne vyznačený šípkou na telese plynomeru.


Súbory na stiahnutie:


Kvantometre QA / QAe - Informácie
Kvantometre QA / QAe - Návod na obsluhu


Ponúkame kvalitné produkty