GAVILAR SL - IZN/M/H.1

Účel, konstrukce a funkce
Bezpečnostní uzavírací ventily SL-IZN.1/SL-IZM.1 a SL-IZH.1 mají za úkol automaticky uzavřít průtok plynu v systému regulace tlaku plynu, jakmile tlak v chráněném systému dosáhne horní reakční hodnoty (přetlak).

Tato zařízení se skládají z řídicí jednotky (1), která působí pneumaticky na spínací jednotku (2) a uvolňuje klapkový ventil (3). Spínací jednotka a řídicí jednotka jsou instalovány na tělese ovladače (4).

Tlak, který má být monitorován, působí na měřící jednotku membrány (5), přičemž měřicí vedení je připojeno k přípojce „A“. Síla nastavovací pružiny (6) působí na horní straně měřící jednotky. Pomocí nastavovacího šroubu (7) lze nastavit požadovaný reakční tlak.


Súbory na stiahnutie:


GAVILAR_SL-IZN-M-H1_Navod_na_pouzitie.pdf


Ponúkame kvalitné produkty