Vysielač impulzov RD a OD

Vysielače impulzov pre vodomery na studenú a teplú vodu WS-Dynamic, WP-Dynamic, meitwin, meijet.

Vlastnosti
- Jednoduchá montáž
- Zabudovanie do vodomera bez porušenia overovacej plomby
- Vysielač impulzov OD registruje spätný chod
- Možnosť dvoch rozdielnych hodnôt impulzov

Špecifikácia RD
- RD 01 a RD 011 pre vodomery na studenú vodu do 50 *C
- RD 02 a RD 022 pre vodomery na teplú vodu do 130 C
- RD 01 a RD 02 pre oddelené počítadlá a systémy dávkovania RD 011 a RD 022 pre merače tepla

Špecifikácia OD
- OD 01 a OD 03 pre vodomery na studenú vodu do 50 *C
- OD 02 a OD 04 pre vodomery na teplú vodu do 130 *C
- OD 01 a OD 02 pre indikáciu a kontrolu prietoku
- OD 03 a OD 04 pre oddelené počítadlá a systémy dávkovania
- OD 02/EX pre výbušné prostredia
- OD 07-L pre pripojenie k DATA-LOGGER
- OD AM pre pripojenie k meračom tepla

**Príklady pripojenia vysielača impulzov typ RD** **Príklady pripojenia vysielača impulzov typ OD 01...04**

Súbory na stiahnutie:


Katalógový list - vysielač impulzov RD
Certifikát - RD01, RD02, RD011, RD022, R01, R02, R011, R022
Certifikát Atex - R022-e, RD 022-e

Ponúkame kvalitné produkty