Vysielač impulzov OPTO a REED

Vysielače impulzov pre vodomery na studenú a teplú vodu WP QF, WS PF.

Vlastnosti
- Jednoduchá montáž
- Zabudovanie do vodomera bez porušenia overovacej plomby
- Vysielač impulzov OD registruje spätný chod
- Možnosť dvoch rozdielnych hodnôt impulzov

Špecifikácia REED
- R 01 a R 011 pre vodomery na studenú vodu do 40 *C
- R 02 a R 022 pre vodomery na teplú vodu do 130 C
- R 01 a R 02 pre oddelené počítadlá a systémy dávkovania R 011 a R 022 pre merače tepla

Špecifikácia OPTO
- OP 01 a OP 03 pre vodomery na studenú vodu do 40 *C
- OP 02 a OP 04 pre vodomery na teplú vodu do 130 *C
- OP 01 a OP 02 pre indikáciu a kontrolu prietoku
- OP 03 a OP 04 pre oddelené počítadlá a systémy dávkovania
- OP 02/EX pre výbušné prostredia

**Príklady pripojenia vysielača impulzov typ R** **Príklady pripojenia vysielača impulzov typ OP**

Súbory na stiahnutie:


Katalógový list - vysielač impulzov OD
Montáž vysielačov impulzov RD a OD
Certifikát - OPTO01, OPTO02, Opto OD01, Opto OD02
Certifikát OPTO02 ex, Opto OD02 ex
Certifikat - OPTO03, OPTO04, Opto OD03, Opto OD04
Certifikát - OPTO06, Opto OD06
Certifikát - OPTO06-ewt, Opto OD06-ewt
Certifikát - Opto OD07-24S, -24V
Certifikát - Opto OD07-B
Certifikát - OPTO07-L, Opto OD07-L

Ponúkame kvalitné produkty