Komunikačný modul Domo M M-Bus

Pre jednovtokové vodomery DomoJet a viacvtokové vodomery DomoMUK

Najmodernejší vstavaný optický snímač deteguje otáčky ručičky s indikáciou litrov. Zisťuje tiež smer prúdenia vody.

Počas prevádzky je modul napájaný zo siete M-Bus. Keď je odpojený od siete, je napájaný vstavanou batériou.

Po namontovaní a zaplombovaní modulu na vodomere pomocou dodanej súpravy sa aktivuje automaticky po pripojení káblov k sieti M-Bus alebo pri konfigurácii prostredníctvom jednotky MICROMASTER alebo ľubovoľnej jednotky master M-Bus. Na zmenu továrenskej konfigurácie alebo zladenie odpočtu s vodomerom možno použiť softvér MiniCom 3 a odčítavací softvér Doko CS. Na
komunikáciu je nutný prevodník logických úrovní kompatibilný so zbernicou M-Bus, napr. z radu Sensus CMeX.

Modul prenáša prostredníctvom zbernice M-Bus aktuálny odpočet a ďalšie informácie, ako je periodický odpočet, 13 historických meraní, objem spätného prietoku, alarm spätného prietoku a priesaku.


Súbory na stiahnutie:


Komunikačný modul Domo M M-Bus

Ponúkame kvalitné produkty