HRI-Mei

Datové rozhranie a impulzný výstup pre priemyselné vodomery MeiStream

Popis
- HRI-Mei je zariadenie pre prenos dát z priemyselných vodomerov Meistream.
- Všetky počítadlá Meistream sú konštrukčne riešené pre nasadenie HRI-Mei.
- HRI-Mei môže byť zabudované i dodatočne bez porušenia overovacej plomby.
- HRI-Mei v prevedení s impulzným výstupom poskytuje impulzy vo vysokom rozlíšení a detekciu smeru prúdenia meraného média.
- HRI-Mei v prevedení s datovým výstupom je určené pre zaradenie vodomera do aplikácií M-Bus alebo pre pripojenie vodomera k MiniBus zariadeniu ako napr. MiniPad alebo Sensus(S)cout-MB.
- Použitím HRI-Mei je možné nahradiť všetky typy doteraz dostupných počítadiel – Electronic, Encoder a Hybrid.
- Taktiež pre všetky aplikácie požadujúce reed výstup alebo opto výstup z vodomeru je postačujúce HRI-Mei.

Vlastnosti
- Kompatibilný s priemyselnými vodomermi s počítadlom Meistream Nezávislé induktívne snímanie ukazovateľa chodu.
- Bez možnosti ovplyvnenia magnetickým poľom.
- Možnosť dodatočnej montáže na vodomer.
- Detekovanie spätného chodu.
- Elektronický impulzný výstup – bez odskokov impulzov.
- Hodnota impulzu, jeho dĺžka a mód nastaviteľné priamo na konkrétnom mieste zabudovania.
- Samokontrola a detekcia neoprávnených zásahov.
- Batériovo napájaný – životnosť batérie 12 rokov. V prípade zapojenia do systému M-Bus, kde sú nadradené zariadenia sieťovo napájané sa životnosť batérie predlžuje.
- Vodotesné puzdro IP 68.

Použitie
- Odčítanie údajov z meračov plánovanými pochôdzkami pre fakturačné účely – napr. mobilné odčítacie systémy.
- Zaznamenávanie priebehu spotreby cez pevnú sieť M-BUS alebo diaľkovým prenosom prostredníctvom rádiotelefónu alebo GSM..
- S prevodníkmi impulzov FM-1D/K alebo FM-2D/K pre priemyselné aplikácie.
- Diaľkové zaznamenávanie dát v prípadoch pripojenia vodomeru s HRI-Mei k zapisovačom údajov.
- Zisťovanie priesakov v prípade, že je merač pripojený na zapisovač nameraných údajov.
- Robustné prevedenie umožňuje použitie i v prípadoch montáže vodomeru vo vodomerných šachtách.


Súbory na stiahnutie:


Katalógový list - HRI-Mei
Návod na montáž - HRI-Mei
Certifikát - HRI-Mei

Ponúkame kvalitné produkty