HRI

Jednotný impulzný a datový systém.

HRI je univerzálny senzor kompatibilný s vodomerom jednovtokovým suchobežným,
viacvtokovým a objemovým s počítacím strojčekom suchobežným alebo
mokrobežným. HRI je možné bez porušenia overovacej plomby vstavať na akýkoľvek
z uvedených typov vodomerov vybavených pokoveným ukazovateľom.

HRI je vyrábané v dvoch verziách:
HRI Pulse Unit – vysielač impulzov s vysokým rozlíšením pre detekciu prietoku
HRI Data Unit – elektronické počítadlo s datovým rozhraním, ktoré podporuje mobilný
systém odčítania MiniBus i pevný systém odčítania M-Bus.
Modul HRI nie je iba jednoduchý senzor, je základom riešenia diaľkového odčítania
údajom z vodomerov.


Súbory na stiahnutie:


Katalógový list - HRI - Jednotný impulzný a datový systém.
Návod na montáž - HRI - Jednotný impulzný a datový systém
Certifikát - HRI - Jednotný impulzný a datový systém

Ponúkame kvalitné produkty