FM-2D/K

Frekvenčný prevodník

Popis
- FM-2 D/K je mikroprocesorovo riadený frekvenčný prevodník s digitálnym ukazovateľom.
- Je vybavený 2 impulznými vstupmi a umožňuje získať informácie o súčtovom prietoku, pretečenom množstve vo forme prúdových a impulzných výstupov.

Použitie
- Sčítavanie prietokov
- Zaznamenávanie oboch smerov prietoku Zobrazovanie prietoku
- Indikácia prekročenia limitov
- Diaľkové odpočty
- Diaľkové prenosy
- Dávkovanie
- Automatizácia
- Použitie pre združené vodomery

Prevedenie
- 2 voľne programovateľné impulzné vstupy s rozlíšením smeru prúdenia meraného média
- Možnosť pripojenia rôznych typov vysielačov impulzov
- Voľne programovateľný prúdový výstup 0/4…20 mA
- Symetrický prúdový výstup – 20 mA… .+ 20 mA
- 2 výstupy s optooddeľovačmi – programovateľné pre impulzy, smer prúdenia alebo limitné hodnoty
- Ľubovoľné impulzy na vstupe
- Zobrazenie pretečeného množstva (objemu), prietoku a programovateľných údajov na LCD displeji
- Sériové rozhranie M-BUS/Mini-Bus
- Galvanicky oddelené vstupy, výstupy a napájanie
- Integrovaný testovací mód
- Možnosť programovať užívateľom priamo na mieste inštalácie
- Možnosť montáže na lištu, stenu alebo zabudovať do panelu


Súbory na stiahnutie:


Katalógový list - Frekvenčný prevodník FM-2D/K
Návod na montáž - frekvenčný prevodník FM-2D/K
Certifikát - frekvenčný prevodník FM-2D/K

Ponúkame kvalitné produkty