CDL Data-Logger

Zapisovač nameraných hodnôt

Popis
- Zapisovače nameraných hodnôt typu DATA-LOGGER sú mobilné pamäte, ktoré nezávisle na sieťovom napätí zaznamenávajú časové závislosti hodnôt nameraných vodomermi, plynomermi a elektromermi.
- Vyhodnocovanie takto získaných údajov je možné na osobnom PC pomocou softwaru CDLWin, ktorý sa dodáva ako príslušenstvo.

Použitie
- Kontrola vodovodných sietí
- Zobrazovanie priebehu spotreby
- Meranie výšky vody v studni
- Zobrazenie krivky prietoku a tlaku
- Zaznamenávanie teplotných zmien

Prevedenie
- Záznam analógových údajov (tlak) a simulácia prietoku Súčasný záznam analógových aj impulzných údajov Možnosťpripojenia až 4 snímačov
- Tri nezávislé pamäte – pre denné, hodinové a podrobné hodnoty Záznam kladných i záporných hodnôt
- Zobrazovanie aktuálnych údajov na LCD displeji Kontakt pre poplachové varovanie
- Batériové napájanie nezávislé na sieti
- Batérie umiestnené v oddelenom priestore

Zobrazovanie na LCD – displeji
- Naprogramované údaje
- Okamžité hodnoty
- Extrémne hodnoty
- Napätie batérie

Špecifikácia
V puzdre z hliníka a tlakovej liatiny s LCD displejom Vodotesné – IP 68
Robustné prevedenie vhodné zvlášť pre nepriaznivé prevádzkové podmienky
CDL – 1U 1 vstup
CDL – 2U 2 vstupy
CDL – 4U 4 vstupy

Príslušenstvo
- vyhodnocovací software CDL Win
- pripojovací kábel

Ako príslušenstvo je možné ďalej dodať:
- vysielače impulzov
- tlakový snímač CDL
- prúdový interface CDL
- teplotný interface CDL


Súbory na stiahnutie:


Katalógový list - CDL Data-Logger
Katalógový list - CDL Data-Logger príslušenstvo
Návod na obsluhu - CDL Data-Logger
Certifikát - CDL Data-Logger

Ponúkame kvalitné produkty