CDL Data-Logger

Zapisovač nameraných hodnôt

FM-1D/K

Frekvenčný prevodník

FM-2D/K

Frekvenčný prevodník

HRI

Jednotný impulzný a datový systém.

HRI-Mei

Datové rozhranie a impulzný výstup pre priemyselné vodomery MeiStream

Komunikačný modul Domo M M-Bus

Pre jednovtokové vodomery DomoJet a viacvtokové vodomery DomoMUK

M-Bus

Systém diaľkového odčítania cez pevnú sieť a cez telefónnu linku

MiniReader

Induktívne odčítanie meračov (M-Bus protokol)

Vysielač impulzov Domo P

Pre jednovtokové vodomery DomoJet a viacvtokové vodomery DomoMUK

Vysielač impulzov OPTO a REED

Vysielače impulzov pre vodomery na studenú a teplú vodu WP QF, WS PF.

Vysielač impulzov RD a OD

Vysielače impulzov pre vodomery na studenú a teplú vodu WS-Dynamic, WP-Dynamic, meitwin, meijet.

Ponúkame kvalitné produkty