MeiStream FS

Základná charakteristika
Prietokomerný člen meračov tepla MeiStream FS je kombináciou vysokej spoľahlivosti a meracej presnosti vodomerov WP-Dynamic a schopnosti merania veľmi malých prietokov vodomerov WS-Dynamic.
Touto kombináciou bol vytvorený nový excelentný prietokomer s MID overením MI004 alebo EN 1434 v triede presnosti 2.
Impulzy prenášajúce stav počítadla sú generované rozhraním HRI-Mei FS. Tento interface prenáša impulzy s naprogramovanou hodnotou impulzu do kalorimetrického počítadla. Možné impulzy v spätnom toku sú kompenzované.
Patentované guľové lopatkové koleso sa voľne otáča v dvoch ložiskách. Po dosiahnutí minimálneho prietoku sa začne lopatkové koleso zdvíhať z radiálneho ložiskového uloženia.
So zvyšujúcim sa prietokom sa lopatkové koleso centruje i v axiálnej osi smeru toku bez prídavného zaťaženia ložísk.
Dizajn lopatkového kolesa, ktorý je výsledkom dlhoročného výskumu, vývoja a skúšok, optimálne pracuje vo veľmi širokom rozsahu prietokov, pričom poskytuje stále metrologické parametre a tým i záruku vysokej ekonomickej efektivity.
MeiStream FS podobne ako WS-Dynamic môže byť montovaný vo vertikálnej polohe. Táto podstatná vlastnosť je dosiahnutá vďaka trojrozmerovo hydrodynamicky vybalancovanému lopatkovému kolesu. Pre kompatibilitu s existujúcimi meracími miestami je MeiStream FS dostupný v stavebných dĺžkach predchádzajúcich typov WP-Dynamic i WS-Dynamic.


Súbory na stiahnutie:


Katalógový list - priemyselný vodomer MeiStream FS
Návod na montáž - priemyselný vodomer MeiStream FS
Vyhlásenie o zhode - priemyselný vodomer MeiStream FS

Ponúkame kvalitné produkty