620C & 620 MC

Objemový suchobežný vodomer v metrologickej triede C.

Použitie
- Na meranie spotreby množstva pitnej a úžitkovej vody do maximálnej teploty 30 *C
- Špeciálne vyvinutý pre presnejšie sledovanie vododných sietí a pre lepšiu optimalizáciu fakturácie.
- Spoľahlivosť, odolnosť voči nečistotám a bezhlučná prevádzka sú vlastnosti uspokojujúce požiadavky dodávateľa i odberateľa vody.

Možnosti dodatočného vybavenia
- Možnosť použitia impulzného alebo datového modulu HRI na diaľkový prenos dát
- Spätná klapka proti spätnému toku prúdenia
- Prepínací ventil – dopredné a spätné prúdenie

Charakteristické znaky
- DN 15 – 40 PN 16
- Bezkonkurenčná presnosť a merací rozsah
- Veľmi malé tlakové straty
- Veľká odolnosť voči nečistotám nachádzajúcim sa vo vode
- Bezhlučná prevádzka
- Kompatibilný so systémom HRI – datové alebo impulzné rozhranie

Metrologické vlastnosti
Merací rozsah vodomeru typu 620 je väčší ako požaduje metrologická trieda C.
Vodomery z typovej rady 620 pre DN 15, 20, 25 a 30 majú rozšírený merací rozsah, t.j. kumulujú presnosť pre minimálné a maximálné prietoky dvoch veľkostí:
DN 15 = Qn 0,75 – 1,5 metrologická trieda C
DN 20 = Qn 1 – 2,5 metrologická trieda C
DN 20/30 = Qn 3,5 – 6 metrologická trieda C

Počítadlo a odčítateľnosť

++Čitateľnosť:++
- 8 valčekov – 3 valčeky pre m a 3 valčeky pre litre 3
- najnižšia odčitateľná hodnota 0,05 litra

Indikácia prietoku prostredníctvom rotujúceho ukazovateľa chodu umiestneného v strede číselníka.
Plastové počítadlo je vybavené stieračom z dôvodu zvýšenia spoľahlivosti odčítania stavu vodomeru.
Počítadlo otočné o 350°.
Vodomer typ 620 môže pracovať vo všetkých montážnych polohách, ale musí byť prístup k vodomeru z dôvodu ľahkého odčítania.
V prípade požiadavky môže byť vybavený počítadlom v kombinácii meď – sklo, ktorý môže byť zatopený – IP 68

Presnosť a spoľahlivosť
Vodomer typ 620 má rozšírený merací rozsah, t.j. je schopný zachytávať veľmi nízke a na druhej strane vysoké prietoky z čoho vyplýva, že jeho rozsah je väčší ako sú požiadavky na metrologickú triedu C.
Drobné nečistoty nachádzajúce sa vo vode sú zachytávané sitkom vo vtoku alebo následne sitkom meracieho mechanizmu. Drobné nečistoty nachádzajúce sa vo vode, ktoré nezachytia sitká nespôsobia pri pretekaní vody medzi čapom a meracím mechanizom poškodenie vďaka pružnému elastickému čapu. Taktiež tvrdosť materiálu čapu a meracieho mechanizmu vodomeru zabezpečuje dostatočnú odolnosť voči poškodeniu (vznik trhlín, prasklín).
Vodomer 620 je suchobežný, t.j. všetky prevodové súkolia sú uložené v suchom priestore a neprichádzajú do priameho styku s pretekajúcou vodou z čoho vyplýva, že drobné nečistoty vo vode ich nemôžu poškodiť, zablokovať, atď.
Vodomer 620 je schopný po uvedení do prevádzky udržať svoje metrologické vlastnosti i vo veľmi nepriaznivých pracovných podmienkach


Súbory na stiahnutie:


Katalógový list - domový vodomer 620C a 620MC
Návod na montáž domový vodomer

Ponúkame kvalitné produkty