420C

Viacvtokový mokrobežný vodomer.

Charakteristika:
Výborná čitateľnosť počítadla
Možnosť diaľkového odčítania cez modul HRI
Programovateľný impulzný výstup od 1 litra
Možnosť identifikácie meradla podľa požiadavky zákazníka (logo zákazníka, výrobné číslo, bar kód)
Dobrá odolnosť voči vonkajším zásahom
Robustný, vhodný pre krátkodobé vonkajšie zaplavenie vodou
Kompatibilný s puzdrami vodomeru typ XN

Použitie:
Na meranie spotreby množstva pitnej a úžitkovej vody do maximálnej teploty 40*C a pre pracovný tlak PN 16
Vhodný pre použitie v prevádzke so zlou kvalitou vody
Spoľahlivosť, odolnosť voči zlej kvalite vody a bezhlučná prevádzka zaručuje spokojnosť dodávateľov vody i konečných zákazníkov.
Nový systém identifikácie vodomeru (popis identifikačného štítka) umožňuje zvýšenú flexibilitu pri spĺňaní požiadaviek zákazníka na identifikačné údaje ako zákaznícke logo, bar kód,.., pri zachovaní dobrej čitateľnosti všetkých údajov.
Predchádzajúci typ viacvtokový mokrobežný vodomer môže byť v servisnom stredisku “prerobený” na vodomer 420 použitím špeciálnych nadstavbových prvkov.
Vodomer je štandardne vybavený rozhraním pre modul diaľkového odčítania HRI, vďaka čomu je možnosť kedykoľvek zaradiť vodomer do siete diaľkového odčítania vodomerov.
Pre zamedzenie spätného toku meraného média môže byť vodomer vybavený spätnou klapkou.


Súbory na stiahnutie:


Katalógový list - domový vodomer 420 C
Návod na montáž domový vodomer
Vyhlásenie o zhode 420
Certifikát 420
Posúdenie bezpečnosti pre styk s pitnou vodou pre 420, 420PC


Ponúkame kvalitné produkty