120

Suchobežný jednovtokový vodomer

POUŽITIE:
Vodomer pre riešenia požadujúce spojenie tzv. “dobrej” ceny a “dobrých” parametrických
parametrov
Typ 120 je vhodný pre fakturačné systémy, kde je možné využiť diaľkový odpočet vodomera
pre jeho jednoduchosť a mnohostrannosť odpočtu
Vynikajúce metrologické parametre a robustné prevedenie zabezpečujú dobrú odolnosť
voči vonkajšiemu ovplyvneniu vodomera

CHARAKTERISTIKA:
DN 15 – 20
Magnetická spojka
Na meranie studenej pitnej a úžitkovej vody do 50°C
Na meranie teplej úžitkovej vody s teplotou od 30°C do 90°C
Možnosť natočenia počítadla do polohy vhodnej pre ľahké odčítanie – pootočenie o 355°
Vysoká odolnosť voči drobným nečistotám obsiahnutých vo vode
Vodomer pripravený pre možnosť komunikácie – diaľkové odčítanie
Možnosť vybavenia spätnou klapkou


Súbory na stiahnutie:


Katalógový list - domový vodomer 120
Návod na montáž domový vodomer
Vyhlásenie o zhode ResidiaJet 120, 120 C
Certifikát ResidiaJet 120, 120 C

Ponúkame kvalitné produkty