ResidiaMuk

POZOR! Výroba produktu bola ukončená.

Viacvtoková univerzálna koaxiálna kapsľa

Použitie:
Na meranie spotreby množstva pitnej a úžitkovej vody do maximálnej teploty 30 C a teplej úžitkovej vody do maximálnej teploty 90 C.
Pre montáž do horizontálneho i vertikálneho potrubia.

Prevedenie:
Jedna merná kapsľa pre všetky prevedenia
- bytový vodomer, batériový vodomer, ventilový vodomer
- univerzálne možnosti použitia prostredníctvom rôznorodého programu adaptéra
- jednoduchá a racionálna výmena mernej kapsle po uplynutí doby overenia
- vymení sa iba merná kapsľa, puzdro vodomeru zostáva namontované v potrubí
- ľahký chod zabezpečený profilovým tesniacim krúžkom, ktorý chráni závit mernej kapsle proti vlhkosti
- vysoká prevádzková spoľahlivosť i pri agresívnej vode zabezpečená krytom z červenej zliatiny.

Nové modulárne počítadlo s mechanickým a elektronickým rozhraním pre nasadenie komunikačných modulov SensusBase
Elektronický komunikačný modul „base -r“ umožňuje rádiovú komunikáciu nadradeného systému s vodomerom.

Modulárne počítadlo umožňuje zapojenie vodomerov Residia-MUK
do individuálneho merania a tým aj fakturácie a následného vyúčtovania.
Residia-MUK s komunikačnými modulmi je vhodný pre „home-automatizáciu“.


Súbory na stiahnutie:


Montážny návod
Vyhlásenie o zhode ResidiaMuk
Certifikát ResidiaMuk
Certifikát Residia-M, Residia-P

Ponúkame kvalitné produkty