ResidiaJet C

POZOR! Výroba produktu bola ukončená.

Jednovtokový bytový vodomer s kompozitným puzdrom.

Prevedenie
Puzdro vodomeru z vysokokvalitného materiálu – kompozitu.

Vodomer je chránený voči vplyvu magnetického poľa v zmysle EN 14154-3.

Vyrovnávacie hrdlo (Patentovo chránené)
- kompenzácia dåžkových odchýlok ± 2,5 mm a axiálnych posunov ± 1,5 mm

Nové modulárne počítadlo s mechanickým a elektronickým rozhraním pre nasadenie komunikačných modulov SensusBase Elektronický komunikaèný modul „base-r“ umožňuje rádiovú komunikáciu nadradeného systému s vodomerom.

Modulárne počítadlo umožňuje zapojenie vodomerov Residia-Jet-C do individuálneho merania a tým aj fakturácie a následného
vyúčtovania.

Residia-Jet-C s komunikačnými modulmi je vhodný pre „home-automatizáciu“.

Fotogaléria


Súbory na stiahnutie:


Katalógový list - bytový vodomer ResidiaJet C
Montážny návod
Vyhlásenie o zhode ResidiaJet 120, 120 C
Certifikát ResidiaJet 120, 120 C
Certifikát Residia-M, Residia-P

Ponúkame kvalitné produkty