POZOR! LUKE Consulting, s.r.o. (predtým CALORIM Sk, s.r.o)

Vážení partneri, dovoľujeme si Vás upozorniť na skutočnosť, že spoločnosť CALORIM Sk, s.r.o. bola premenovaná na LUKE Consulting, s.r.o. .

Prosím zvýšte opatrnosť, pretože CALORIM Sk, s.r.o. patrí medzi spoločnosti, ktorá si nesplnila svoje záväzky voči našej spoločnosti a je uvedená na našej stránke aj ako neplatič.

Viac info o spoločnosti:
https://www.finstat.sk/36386278