Neplatič: CALORIM Sk, s.r.o.

Vážení partneri, dovoľujeme si Vás upozorniť na spoločnosť CALORIM Sk, s.r.o., ktorá si neplní záväzky voči našej spoločnosti – nezaplatila faktúru za dodaný tovar.

Údaje o spoločnosti ktorá si neplní záväzky:
CALORIM Sk, s.r.o.
IČO: 36386278
DIČ: 2020133082
Sídlo: Nesluša 759, 023 41 Nesluša

Prevádzka:
Revolučná 19
010 01 Žilina

Viac info o spoločnosti:
https://www.finstat.sk/36386278