PolluStat E

Ultrazvukový merač tepla.

TENTO VÝROBOK UŽ NIE JE V PONUKE - BOLA UKONČENÁ VÝROBA!

Náhrada je PolluFlow.
Pre viac informácií nás prosím kontaktujte.

Popis
- Ultrazvukový merač tepla PolluStat E je určený na meranie spotrebovaného množstva tepla vo vykurovacích alebo chladiacich zariadeniach s teplonosným médiom voda.
- Robustné prevedenie (celokovové) prietokomernej časti s meracím rozsahom 1:200 je zárukou zaznamenania všetkých zmien prietoku (i pri kolísaní prietoku).

Zobrazovanie nameraných uložených hodnôt prebieha na LCD displeji a je rozdelené do 4 úrovní:
- užívateľská úroveň – spotrebované množstvo tepla, tarifný register a okamžité hodnoty prietoku, výkonu, teploty na vstupe a výstupe, teplotného rozdielu
- archivačná úroveň – 16 mesačných hodnôt spotrebovaného množstva tepla, celkového objemu, mesačné maximá prietoku a výkonu.
- servisná úroveň – maximálne hodnoty prietoku, výkonu, teploty na vstupe a výstupe, časový interval pre výpočet maximálneho výkonu
- parametrizačná úroveň – nastavenie nasledovných hodnôt priamo na mieste: primárna a sekundárna adresa M-BUS, zákaznícke číslo, časový interval pre výpočet maximálneho tepelného výkonu

Konštrukcia merača tepla umožňuje oddelenú montáž prietokomernej časti a kalorimetrického počítadla.
Maximálna vzdialenosť pri oddelenej montáži je 3 m.
Súčasťou merača tepla sú odporové snímače teploty Pt 500 alebo Pt 100 na meranie teploty vody v prívodnom a vratnom potrubí. Šnúry odporových snímačov teploty je možné štvorvodičovo predĺžiť.

Charakteristika
- Schválenie podľa EN 1434 trieda 2 (merací rozsah 1:200)
- Žiadne pohyblivé časti v prietokomernej časti
- Montáž v horizontálnej alebo vertikálnej polohe
- Kompaktný merač tepla zložený z prietokomernej časti, kalorimetrického počítadla a odporových snímačov teploty
- Možnosť oddelenia kalorimetrického počítadla od prietokomernej časti
- Možnosť trvalého zaťaženia do dvojnásobku Q p
- Teplotný rozsah prietokomernej časti 5 130 *C (krátkodobo 150 C ) umožňuje použitie v “6/12 C chladiacich zariadeniach” s teplonosným médiom vodou
- Žiadna citlivosť voči znečisteniu
- 2– alebo 4– vodičové pripojenie odporových snímačov teploty
- Dve zásuvné miesta pre dodatočné vybavenie modulom M-BUS a modulom impulzného výstupu bez porušenia overovacej plomby
- Sériové rozhranie Mini-Bus
- Voliteľný obsah zobrazenia
- Tarifná funkcia

Špecifikácia
- PolluStat E – ultrazvukový merač tepla pre montáž do výstupného potrubia (potrubie s nižšou teplotou)
- PolluStat EX – ultrazvukový merač tepla pre montáž do vstupného potrubia (potrubie s vyššou teplotou)


Súbory na stiahnutie:


Katalógový list - PolluStat E
Návod na montáž - PolluStat E
Vyhlásenie o zhode - PolluStat E
Certifikát - PolluStat E

Ponúkame kvalitné produkty