PolluCom M

Kompaktný domový merač tepla/chladu.

TENTO VÝROBOK UŽ NIE JE V PONUKE - BOLA UKONČENÁ VÝROBA!

Náhrada je skladaný merač tepla alebo utrazvukový merač tepla.
Pre viac informácií nás prosím kontaktujte.

Charakteristické znaky
Kompaktné prevedenie:
Všetky komponenty podliehajúce metrologickým skúškam (odporové snímače teploty, kalorimetrické počítadlo, prietokomerná časť) tvoria stabilnú jednotku, sú do kompaktného celku spojené u výrobcu a pripravené k priamej montáži celého merača.
Metrologická trieda 2 v zmysle EN 1434, merací rozsah (pomer minimálneho a maximálneho prietoku) od 1 : 200
Krátke meracie intervaly : meranie teploty v 2 sekundových intervaloch, prepočet pretečeného množstva a spotrebovanej energie v 4 sekundových intervaloch
Teplotný rozsah od 5 do 130 °C
Štandardne možnosť oddelenia kalorimetrického počítadla od prietokomernej časti a jeho montáž na stenový adaptér– dĺžka kábla 1,2 m
Štandardne optické rozhranie
Tarifná funkcia (môže a nemusí byť aktivovaná) s možnosťou diferencovania nameraných hodnôt spotreby , napr. v závislosti od tepelného výkonu alebo v závislosti na spätnom prietoku
Heslom chránené parametrizačné menu

Použitie:
Kompaktný merač tepla/chladu je určený pre meranie spotreby energie vo vykurovacích alebo chladiacich okruhoch.
Vďaka metrologickým parametrom prietokomernej časti môže slúžiť na meranie spotreby energie v bytoch alebo prevádzkových miestnostiach.
PolluCom M ponúka i možnosť použitia merača ako kombinovaného merača pre meranie tepla/chladu s prepínacím bodom medzi meraním tepla a chladu.
Prepínací bod je programovateľný, takže i priamo v prevádzke sa môžu realizovať prispôsobenia špecifické zariadeniam.

Pre možnosti diaľkového odčítania merača a datovej komunikácie s meračom sú k dispozícii nasledovné moduly:
- M-Bus v zmysle EN 13757
- Local-Bus v zmysle EN 13757, ako plug&play rozhranie pre rádiové odčítanie merača
- M-Bus alebo Local-Bus v zmysle EN 13757 s dvomi vstupmi pre merače spotreby s impulzným výstupom
- Integrovaný data-logger (registrácia a ukladanie údajov)
- Modul impulzného výstupu pre prenos množstva tepla (1impulz=10 kWh)


Súbory na stiahnutie:


Katalógový list - PolluCom M
Návod na montáž - PolluCom M
Vyhlásenie o zhode - PolluCom M
Certifikát - PolluCom M

Ponúkame kvalitné produkty