PolluCom E

TENTO VÝROBOKNIE JE V PONUKEBOLA UKONČENÁ VÝROBA!

Kompaktný bytový merač tepla/chladu.

Použitie
Kompaktný merač tepla/chladu PolluCom E je určený na meranie spotreby energie vo vykurovacích alebo chladiacich zariadeniach. Vďaka metrologickým parametrom prietokomernej časti merača môže slúži na meranie spotreby energie v bytoch, prevádzkových miestnostiach, ale aj priamo vo výmeníkových staniciach.
PolluCom E ponúka i možnos použitia merača ako kombinovaného merača pre meranie tepla/chladu (bližšie pozri bod Opčné moduly) s prepínacím bodom medzi meraním tepla a meraním chladu.
Prepínací bod je programovateľný, takže i priamo v prevádzke sa môžu realizova prispôsobenia špecifické zariadeniam.

Vzhľadom na možnosti diaľkového odčítania merača a datovej komunikácie s meračom sú k dispozícii nasledovné moduly:
- M- Bus podľa EN 1434-3
- Mini-Bus pre induktívne odčítanie alebo ako Plug&Play rozhranie pre rádiové odčítanie merača
- M-Bus podľa EN 1434-3 alebo Mini-Bus s dvomi vstupmi pre merače spotreby s impulzným výstupom (vodomery, elektromery, plynomery,..)
- Integrovaný data-logger (registrácia a ukladanie údajov)
- Modul impulzného výstupu pre prenos množstva tepla (1 impulz = 1kWh)

Charakteristické znaky
- Metrologická trieda 2 podľa EN 1434, merací rozsah (od minimálneho prietoku po menovitý) 1:1000 v horizontálenj i vertikálnej montážnej polohe
- Teplotný rozsah prietokomernej časti od 5 do 90 °C, čím vyhovuje merač pre použitie v tzv. “6/12°C chladiacich zariadeniach”
- Možnosť prevedenia s odnímateľným počítadlom (pre oddelenú montáž počítadla od prietokomernej časti), tzv. split prevedenie :
- PolluCom E/S s dĺžkou kábla medzi počítadlom a prietokomernou čas ou 0,3 m alebo PolluCom E/SL s dĺžkou kábla medzi počítadlom a prietokomernou čas ou 1,2 m
- Optické rozhranie (štandardne)
- Tarifná funkcia (môže a nemusí by aktivovaná, voliteľná) pre diferencovanie nameraných hodnôt spotreby, napr. v závislosti od tepelného výkonu
- Heslom chránené parametrizačné menu (určené pre zmenu parametrov) umožňuje priamo zmenu parametrov bez požiadavky prídavných zariadení (napr. PC so software,..)
- Odporové snímače teploty Pt 500 s konštrukčnou dĺžkou 45 mm a priemerom 5,2 mm, taktiež možnos prevedenia s konštrukčnou dĺžkou 45 mm a priemerom 5 mm alebo ako typ DS 27,5 podľa EN 1434-2


Súbory na stiahnutie:


Katalógový list - PolluCom E
Návod na montáž - PolluCom E
Vyhlásenie o zhode - PolluCom E
Certifikát - PolluCom E

Ponúkame kvalitné produkty