Vážení návštevníci,
radi by sme vás upozornili na našich klientov, ktorí dlhodobo neuhradili záväzky voči spoločnosti Mahrlo s.r.o.
Ak ste v zozname našli svoju firmu, upozorňujeme Vás, že Vaše údaje z tejto stránky budú odstránené až po zaplatení všetkých Vašich pohľadávok.


CALORIM Sk, s.r.o.

Vážení partneri, dovoľujeme si Vás upozorniť na spoločnosť CALORIM Sk, s.r.o., ktorá si neplní záväzky voči našej spoločnosti – nezaplatila faktúru za dodaný tovar.

CALORIM Sk, s.r.o.
IČO: 36386278
DIČ: 2020133082
Sídlo: Nesluša 759, 023 41 Nesluša

Prevádzka:
Revolučná 19
010 01 Žilina

Viac info o spoločnosti:
https://www.finstat.sk/36386278